فکس

03135353921

شماره های تماس

3135353668 _ 09125018340

آدرس

بخش جلگه ، دهستان امامزاده عبدالعزیز ، روستا خرم، خیابان اصلی ، پلاک 0 ، طبقه همکف – اصفهان ، زیار بطرف ورزنه ، جنب ایستگاه خاک شناسی ، کارخانه مصباح اصفهان زاینده رود