فکس

۰۳۱۳۵۳۵۳۹۲۱

شماره های تماس

۳۵۳۵۳۹۲۰ – ۳۱۳۵۳۵۳۶۶۸ – ۰۹۱۳۳۳۷۱۱۰۴

لازم به ذکر می باشد قیمت های موجود درسایت مخصوص استان اصفهان می باشند

آدرس

دفتر فروش : اصفهان ، ارغوانیه ، بلوار دانشگاه

روبروی تقاطع دوم ، پلاک ۷۰ دفتر فروش پنیر بصیر